پوهنمل نثار احمد کوهستانی
استاد دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی و رییس مرکز حمایه محیط زیست افغانستان

تماس
این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
0093700297339

مرکز حمایه محیط زیست افغانستان پوهنحی زراعت پوهنتون کابل جمال مینه کابل افغانستان