سید وحدت احمد یار
عضو انجمن نیکوکاران در آلمان و عضو مرکز حمایه محیط زیست افغانستان پوهنحی زراعت

تماس
Berliner Str.2
Friedrichdrof
D-61381
Germany

این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
0617272721
http://www.waisenhaus-afghanistan.de/